Kontakt våre virksomheter

Her finner du kontaktinformasjon til alle våre selskaper innenfor hvert virksomhetsområdet.

Barneverninstitusjoner:


Birkelund Barnevernsenter og TUA Øst

Armend Mehaj
Institusjonsleder
639 54 970
armend.mehaj@human-care.no

Løft
Ingunn Thorsen
Institusjonsleder
920 24 622
ingunn.thorsen@human-care.no

TUA Sør
Kjeld Christian Fjeldvig
Institusjonsleder
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

TUA og TG Vest
Kirsten Sunde Haga
Institusjonsleder
470 11 891
kirsten.sunde.haga@human-care.no

Våre Hjem
Rune Midtgård
Institusjonsleder
950 96 560
rune.midtgard@human-care.no

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):


Human Care Assistanse
950 43 000
bpa@human-care.no

Familiehjem og hjelpetiltak:


Region Hordaland

Hanne Lygre
Regionleder
482 55 790 
hanne.lygre@human-care.no

Region Midt
Gro Almo
Regionleder
948 89 582
gro.almo@human-care.no 

Region Sør
Terje Smevold
Regionleder 
913 40 669 
terje.smevold@human-care.no

Region Øst
Vivian Luth-Hanssen
Regionleder 

970 73 755
vivian.luth.hanssen@human-care.no


Helse- og omsorgstjenester:


Tone Paulsen
Direktør Helse- og omsorgstjenester
930 61 977
tone.paulsen@human-care.no

Søk jobb her
Kontakt oss

Adresse

Hovedkontor
Kilengaten 1

3117 Tønsberg