Informasjons- og plasseringstelefon

Har du spørsmål om våre familiehjem eller ønsker mer informasjon om plassering hos oss, ring tlf. 96 50 11 11.

Inntaksavdeling: 


Rita Ødegården

Familiehjem og hjelpetiltak 
481 29 810
rita.odegarden@humananorge.no

Kjeld Christian Fjeldvig
Barneverninstitusjoner
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@humananorge.no

Søk jobb her
Kontakt oss